Výškové práce
 

Firma Mgr. Karel Ocelka se kromě činnosti v oblasti komínové techniky specializuje od roku 1996 na veškeré druhy řemeslných prací prováděných ve výškách a nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky a lanových technik.
Činnosti od prací na obvodových pláštích budov, nátěrů budov, kontrukcí, stožárů, střech a technologických zařízení, přes celou řadu montážních prací, demontáží a oprav až po rizikové kácení dřevin provádíme bez použití lešení a zvedacích plošin za výrazně nižší ceny, než které musí být vynaloženy na provedení prací tradičními postupy.

Pracovníci firmy Mgr. Karel Ocelka jsou vyškoleni pro práce ve výškách a absolvovali zkoušku z příslušných bezpečnostních předpisů.