Výškové práce - Montáže
 

Nabízíme provedení celé řady montážních a instalačních prací a to jak za použití horolezecké techniky, tak i v běžných případech. Nabízíme spolupráci specializovaným firmám při realizaci jejich zakázek.

Montáže a stavba komínových systémů - instalace a stavba komínových těles a odtahů spalin pro všechny druhy spotřebičů paliv, včetně návrhu, projekčního zpracování a zajištění revizní "Zprávy o stavu komína a připojených spotřebičů". Dlouholetá praxe, referenční doporučení a velký počet realizovaných zakázek. Pro bližší informace navštivte prosím sekci komíny.

Montáže rozvodných vedení - instalace např. kabelových drah pro vysílače GSM včetně nosných konstrukcí, rozvod kabelů elektrického vedení ve výškách…

Montáže potrubí VZT - instalace vodorovných i svislých odtahů vzduchotechniky

Montáže reklamních prvků - instalace a zapojení veškerých reklamních poutačů v obtížně přístupných místech a ve výškách, včetně nosných konstrukcí.

Instalace zábran proti ptactvu - montáže veškerých druhů zábran a sítí proti dosedání a hnízdění ptactva, praxe na památkově chráněných objektech.

 

Vybrané realizace:

  • Realizace komínových systémů naleznete zde.
  • instalace kabelových rozvodů včetně připojení antén BTS pro vysílače Český Mobil a. s. (pro EVECO spol. s r. o.) v Šumperku, Rýmařově
  • instalace reklamních prvků na IBC Brno, větší počet menších zakázek
  • výměny a opravy na stožárech VN a VVN v oblasti Jižní Moravy
  • výměny a opravy svodů a žlebů, domy Kotlářská 32, Pekařská 41a, Staňkova 17