Komíny - Ventilátory
 
Komínový systém EKO - Vent
 
Logo Eko Vent Klasifikace:
ČSN EN 1443 T200 N1 O W 1 R55 C50
 
Komínový systém EKO-VENT je určen k provádění společných komínů s nuceným odvodem spalin ventilátorem osazeným v ústí komína.
Komín je podtlakový s nuceným tahem.
Komínový průduch je tvořen kovovou vložkou EKO-100 uloženou v plášťových tvárnicích bez tepelné izolace, popř. s tepelnou izolací z minerálních vláken.
Připojené plynové spotřebiče s atmosferickým hořákem a přerušovačem tahu musí být vybaveny čidlem přepadu spalin do místnosti. Ve spalinovém průduchu komína je osazeno speciální tahové čidlo, které snímá tahové podmínky. V případě nedostatečného komínového tahu je uveden do provozu ventilátor s proměnnými otáčkami osazeným na ústí komína.
 
 
Spalinové ventilátory EXHAUSTO
 
Spalinové ventilátory EXHAUSTO jsou speciálně vyvinuté ventilátory odolné vůči vysokým teplotám, s odolností vůči korozi a produktům vzniklým spalováním všech druhů paliv. Spalinový ventilátor se montuje na ústí komína za účelem zajištění potřebného podtlaku (tahu) v celém komínovém průduchu. Ventilátory EXHAUSTO zajišťují bezpečný a spolehlivý odvod spalin a podtlakem v kotelně (místnosti se spotřebičem) zajišťují při chodu kotle i větrání místnosti bez ohledu na změnu klimatických podmínek. Spalinové ventilátory EXHAUSTO tak nejen minimalizují zanášení komínových průduchů a kouřovodů pevnými částicemi ze spalování, ale konstantním tahem také optimalizují spalovací proces pro topeniště s atmosférickým spalováním, otevřené krby, olejová topeniště a kotle na tuhá paliva.
Spalinové ventilátory jsou vyráběny ze slitin hliníku, čímž je zaručena vysoká odolnost proti korozi. Lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou konstruovány tak, aby byla umožněna jejich snadná kontrola a čištění. Motor ventilátoru je umístěn mimo spalinový proud. Speciální konstrukce axiálního ventilátoru s větracími otvory v obalu chrání motor před přehřátím. Ventilátor je připojen elektrickým kabelem s vysokou teplotní odolností.
Spalinové ventilátory EXHAUSTO jsou dodávány v provedení s vertikálním výdechem spalin (typ RSV) a horizontálním výdechem spalin (typ RS).
Pro možnost řízení otáček oběžného kola spalinových ventilátorů EXHAUSTO je dodávána regulace od ruční (EFC 16), přes poloautomatickou s teplotním čidlem (EFC 18) po plně automatickou regulaci s tlakovým senzorem, komunikující s kotli (EBC 12).
Při vytvoření umělého tahu pomocí spalinového ventilátoru EXHAUSTO není nutné zabezpečovat teplotu spalin izolací stěny komínového průduchu v takové míře jako u komína s přirozeným tahem, zároveň není u těchto komínů nutné udržovat výšku vyústění nad rovinou střechy a sledovat vliv větru na ústí komína a vliv převýšení nástaveb a okolních budov, tak jak je to nutné u komínů s přirozeným tahem.