Komínový sytém EKO - Universal
 
Logo Eko Turbo Klasifikace:
ČSN EN 1443: T400 N1 S D 1 R55 C50
ČSN EN 1443: T400 N1 S D 2 R55 C50
ČSN EN 1443: T400 N1 S D 3 R55 C50
 

Komínový systém EKO - Universal je třísložkový komín se zadním větráním, s keramickou vložkou a tepelnou izolací umístěnými v plášťových tvárnicích. Zadní větrání komína slouží k odvodu vlhkosti z izolace komínového průduchu a případného nežádoucího úniku spalin. Komín je určen pro ruční montáž a je dodáván po jednotlivých komponentech, které jsou podrobně popsány v montážním návodu. Komín je určen pro připojení spotřebičů (kotlů) na plynná, kapalná i tuhá paliva.

Použití:
Pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, chaty, administrativní a průmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění).

Komínový systém je určen pro drobné stavebníky a stavební firmy. K montáži není potřebná speciální mechanizace. Nejsou kladeny žádné speciální nároky na dopravu.