Komínový systém EKO - Turbo
 
Logo Eko Turbo

Klasifikace:
ČSN EN 1443:T200 P1 O W R8 C50

 

Je komínový systém určený pro společné komíny od plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou s přirozeným nebo nuceným tahem.
Komínový systém je tvořen spalinovým průduchem z nerezového plechu 17 348 ČSN o síle stěny 0,6mm umístěným bez tepelné izolace koncentricky v komínové plášťové tvárnici z lehkého betonu.
Potrubí komínového průduchu je vždy v těsném provedení, kdy jsou spoje jednotlivých dílů opatřeny silikonovým těsněním.
Přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče je zajištěn prostorem mezi vnitřním lícem plášťové komínové tvárnice a stěnou komínového průduchu z nerezového plechu (protiproudý výměník spaliny/vzduch). Spalovací vzduch se tak předehřívá od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost připojených plynových uzavřených spotřebičů. Na komín je možné připojit až 10 uzavřených plynových spotřebičů.

Komínový systém je určen především k instalaci v nových i rekonstruovaných vícepodlažních objektech s decentralizovaným vytápěním nebo přípravou TUV. Instalací společného komína se uvolní dispozice objektu.

Stavbu komína EKO Turbo provádějí pouze zaškolené organizace.