Komínový systém EKO 100
 

Logo Eko 100 Komínový systém EKO-100 je určen pro spotřebiče na plynná, kapalná i tuhá paliva. Komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17 348 o síle stěny 0,6mm, 0,8mm nebo 1mm.

Používá se pro sanace a vložkování komínů a na provádění společných i samostatných kouřovodů. K dispozici je kompletní sortiment kolen, redukcí a nástavců pro snadné vytváření komínů a kouřovodů.

 
 
Komínový systém EKO - AQUAPRESS
 
Logo Eko AquaPress Klasifikace:
ČSN EN 1443 T200 P 1 O W 1 R08 C50
ČSN EN 1443 T200 P 1 O W 2 R08 C50
 

Komínový systém EKO-AQUAPRESS je speciální přetlakový komínový systém určený pro připojení spotřebiče s přetlakem spalin na spalinovém hrdle spotřebiče (např. kondenzační kotle).
Spalinový průduch je vyroben z nerezové oceli třídy ČSN 17 348 o síle stěny 0,6mm, který je uložen v plášťových tvárnicích z lehkého betonu bez tepelné izolace. Spoje jednotlivých dílů jsou opatřeny silikonovým těsněním. Mezera mezi spalinovým průduchem a vnitřním lícem plášťové tvárnice může být využita buď k odvětrání kotelny (souproud), nebo k přívodu a předehřevu spalovacího vzduchu pro připojený spotřebič (protiproud).
Komín je dodáván se spalinovým průduchem v rozměrech od 100mm do 250mm a je určen pro odvod od spotřebičů na plynná a kapalná paliva a je vhodný především pro odtah spalin od kondenzačních kotlů.