Komíny
 
Firma Mgr. Karel Ocelka nabízí komplexní řešení odtahu spalin pro všechny druhy spotřebičů paliv a to od výpočtového posouzení a projekčního řešení přes celkovou realizaci komínů a kouřovodů, připojení spotřebičů, po vystavení revizní "Zprávy o stavu komína a připojených spotřebičů", nezbytné k uvedení spotřebičů do provozu.
Hlavní obor naší činnosti v oblasti komínové techniky spočívá v realizacích nerezových komínů, kouřovodů a nástavců (EKO 300 a EKO 100), společných komínů (EKO Turbo) a třísložkových komínů (EKO Universal). Dále zajišťujeme montáže spalinových ventilátorů EXHAUSTO, rekonstrukce a vložkování komínů (převážně ve spolupráci s příslušnými kominickými podniky a služebnami), stejně jako veškeré poradenství a servis v oblasti komínové techniky.
 
V současné době působíme jako výhradní dodavatel montážních a stavebních prací pro Tech Trading LA spol. s r. o ., hlavního prodejce a dodavatele komínových systémů EKO v České republice. Naše firma jako první a zatím jediná v ČR vlastní oprávnění k montáži společného komínového systému EKO Turbo.
 
Firma Mgr. Karel Ocelka disponuje dostatečnou kapacitou v oblasti pracovních sil a technického vybavení i pro realizaci zakázek velkého rozsahu po celém území České republiky. Většina našich pracovníků je vyškolena i pro práce ve výškách.
 
Díky úzké spolupráci s Moravským zemským společentvem mistrů kominických se sídlem v Brně a s autorem komínových systémů EKO si udržujeme neustálý přehled o novinkách, změnách v legislativě a obecně o dění v oblasti komínové techniky tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vždy jen to nejkvalitnější a nevýhodněší řešení.
 
Ukázky našich realizací naleznete zde.